RegulaminGwarancja i reklamacje
Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad tylko wtedy, gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela - po uiszczeniu opłaty.

Zwroty towarów
Zwrot towaru w trybie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.)

•Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny i dokonać zwrotu w ciągu 10 dni od daty wydania mu towaru.
•Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym - w szczególności nie może być uszkodzony, rozpakowany (jeżeli posiada oryginalne opakowanie), używany lub niekompletny.
•Towar należy odesłać na adres naszej siedziby wskazany we Wstępie do Regulaminu.
•Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi konsument. Nie przyjmujemy paczek płatnych za pobraniem pocztowym.
•Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
•Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 7 dni od otrzymania zwrotu w wysokości pełnej ceny towaru. Zwrotu dokonujemy w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na adres lub konto uzgodnione z konsumentem.
•Na podstawie art. 10, pkt. 3, ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.) nie zwracamy kosztów przesyłki oraz ewentualnych prowizji za płatność kartą płatniczą.
•Zwrotowi nie podlegają części sprowadzane na indywidualne zamówienie.Dostarczenie towaru do naprawy gwarancyjnej
Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (np. instrukcje, itp.) Produkt powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Prosimy dołączyć również kopię dokumentu zakupu i montażu w stacji obsługi oraz opis problemu i odesłać na własny koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany na wstępie Regulaminu.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji. W przypadku niespełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt adresata

motoShop wersja 2.20.251 ©2004-2020 NIKO